Om verksamheten

 

Gemensamt för alla svenska scoutkårer är att vi ger barn och unga från alla delar av samhället chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer.

Scouter

 • gör saker tillsammans
 • finns över hela världen
 • är äventyr
 • lär varandra
 • är i naturen
 • bryr sig
 • vet hur

Detta vill vi med scouting i kyrkbyn

Utgångspunkten för kårens verksamhet är att scouting är ett medel att stimulera varje medlems tillväxt och utveckling. Varje människa är unik och skall vara unik.
Den personliga motivationen, och hur man tillsammans skapar och fungerar i gemenskap under träning och tävling betonas mer än resultaten som sådana. Scouting är alltså inte ett mål i sig, utan ett medel att ta tillvara varje individs inneboende förmåga.

Scouting är friluftsliv

I de flesta aktiviteter vi gör försöker vi ha naturen som bas. Meningen är att man skall få kunskap om hur man tar hand om sig själv och naturen samtidigt som man är ute i skog och mark. Scouting är ett väldigt allsidigt fritidsintresse och innehåller väldigt mycket. När man är ute är det bra att kunna orientera, ta hand om en kompis som gjort sig illa, slå upp ett tält eller vindskydd och göra upp eld för att laga mat mm.

Scouting är att vara aktiv i samhällsfrågor

Scoutrörelsen är opolitisk men tar del i samhällsutvecklingen. Viktiga frågor i samhällsutvecklingen är bland annat att

 • alla får ta ansvar, genom att dela på arbetet och fatta beslut
 • erbjuda en drogfri miljö
 • arbeta för harmoni mellan natur och människa
 • skapa intresse för kultur
 • kämpa för fred mellan människor och länder

Scoutledaren

Scoutledarnas roll är att stötta och lyssna på scouterna, hjälpa till och sätta gränser där det behövs. Ju äldre scouterna blir desto mer ledaruppdrag och ansvar får de själva. Scoutledarna är ideella och lägger flera timmar i veckan av sin fritid för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att växa. Du får otroligt mycket tillbaka om du engagerar dig som ledare hos oss - prova!

Historik

Året var 1980. I ett garage i Midgård och två garage i Runborg, Täby Kyrkby, började de första aktiviteterna. Patrullerna Hjorten, Hajen och Leoparden satt på huggkubbar och trälådor. Än idag återkommer samma avdelnings- och patrullnamn för respektive åldersgrupper.
Med hjälp av KFUK-KFUM:s distriktsfunktionärer kunde Täby Kyrkby Scoutkår bildas 1981. Redan 1982 hade verksamheten vuxit ordentligt och garagepatrullerna omorganiserades till nuvarande kårorganisation, med verksamhet i alla nivåer. vi är idag c:a 200 scoter och direktanslutna till Scouterna.

Åldersanpassad verksamhet

 • Spårarscouter 8-10 år
 • Upptäckarscouter 10-12 år
 • Äventyrarscouter 12-15 år
 • Utmanarscouter 15-18 år
 • Roverscouter 18-25 år

De olika verksamhetsgrenarnas program är anpassade till respektive åldersstadier. Upplevelser i skog och mark, lek och äventyr, praktiska kunskaper, kamratskap i den lilla gruppen och i ett internationellt sammanhang - allt i syfte att utveckla den unga människan på ett harmoniskt sätt till en ansvarskännande och självständig medmänniska.

Tanken är att scouten är spårare i två år, upptäckare i två eller tre år, äventyrare i tre eller fyra år, och utmanare i tre eller fyra år. Med andra ord blir scouterna äventyrare det år de fyller 12 eller 13 år och utmanare det år de fyller 15 eller 16.

När, var, hur?

Vi träffas avdelningsvis en gång i veckan, hela höst- och vårterminen.
Vi är mest ute, men har en lokal där vi kan vara när vädret är dåligt.
Vi gör helgutflykter några gånger per år, ibland med övernattning.
Vi har ett eget kårläger en långhelg varje år. Ibland också storläger.
Vi deltar i tävlingar och andra arrangemang där vi träffar scouter från andra kårer.
Vi samarbetar med andra kårer i Roslagen, stimulerande för både scouter och ledare.
Vi samarbetar också internationellt, genom läger och inbjudna scouter.
Vi har kul och trivs med varandra.

Scouting, en internationell rörelse

 • Det finns ungefär 65 miljoner scouter i världen. De flesta är som vi, anslutna till världsscoutförbundet. Endast en handfull länder i världen saknar en organiserad scoutrörelse.
 • Alla kårer i Sverige tillhör Scouterna. Några scoutkårer tillhör ytterligare en organisation, vår kår tillhörde från starten 1980 även KFUK-KFUM men är numera direktanslutna till Scouterna.
 • Scouterna består av 70 000 scouter och 15000 ledare i mer än 1000 scoutkårer från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.
 • Täby Kyrkby Scoutkårs hemsida http://www.tks-scout.se

 

 

Bli medlem ►