Styrelsen

Styrelse vald vid kårstämma 2020
 
Per Nilsson, Ordförande
Astrid Stålstrand, ledamot, RS-representant
Jesper Andersson, sekreterare, RS-representant
Thomas Lindström, kassör
Henrik Nilsson, ledamot, RS-representant
Lasse Pehrson, ledamot
Erik Rollven, suppleant
Inger Öberg, suppleant
Anna von Axelson, suppleant

Kontaktformulär finns här
 

Bli medlem ►