Kårstämma 2021 Dokumentlänkar

 
Hej alla scouter som möter svårigheter med glatt humör!
Vi kan ju inte mötas i scoutgården i år men
- vi ställer inte in, vi planerar om!
 
Torsdagen den 18 februari klockan 19.00 blir det därför
videomöte med röstning via inloggning till VoteIT.
 
För att det skall funka måste ni anmäla deltagande i förväg, senast dagen före mötet till Astrid Stålstrand.
Astrid återkommer då till er med länk till videomötet och inloggningsuppgifter till röstningstjänsten VoteIT.
 
Anmälan:
Mejla dina uppgifter till astrid.stalstrand@gmail.com
- Förnamn
- Efternamn
- Mejladress
 
Länkar till stämmodokument:

Kallelse

- Förslag till dagordning

- Revisionsberättelse

- Verksamhetsberättelse för 2020

- Verksamhetsplan för 2021

- Stadgeförslag (antagna preliminärt 2020)

Bli medlem ►