Välkommen till Täby Kyrkby Scoutkår

Vi vill med den här webbsajten på ett enkelt sätt informera scouter, ledare, föräldrar och andra intresserade.

Här finns information om vår verksamhet och vad som är på gång i kåren och avdelningarna. Här på siten hittar du även länkar till andra aktiviteter och scoutorganisationer och hur du kommer i kontakt med oss. Vi finns också på facebook

 

Kallelse till extra kårstämma
Torsdag 5 november kl 19.00
i Scoutgården, förberedelser
inför demokratijamboree

Genomgång av motioner och propositioner till Scouternas Demokratijamboree.
Vi skall fatta beslut om hur Täby kyrkby scoutkår skall rösta i olika frågor.

 
Dessutom skall vi besluta om en mindre justering i stadgarna avseende punkter i dagordningen för ordinarie årsstämma.
 
 
 
Välkomna!
/Styrelsen

 

 

Om covid-19 och vår verksamhet

Vi tycker det är viktigt att fortsätta skapa spännande och trygg verksamhet, särskilt nu. Rutiner och kompisar skapar trygghet. Vi fortsätter därför med våra avdelningsmöten men med vissa anpassningar.

Alla möten hålls utomhus och övningarna anpassas så att närkontakter undviks.  Scouter som inte är helt friska skall stanna hemma.
 
Scouterna ombeds att gå på toaletten hemma innan scoutmötet - föräldrar, snälla hjälp till med detta. Scoutgårdens toaletter är utrustade med tvål, handsprit och engångshanddukar men vi försöker minimera användningen.
 
Vi anpassar löpande verksamheten till rådande situation. 
 
TKS styrelse, ledare, föräldar och scouter; tillsammans tar vi alla ansvar och gör vad vi kan för att fortsätta med spännande och trygga aktiviteter i enlighet med direktiv och rekommendationer.
 

 

Aktiviteter på nätet

Scoutaktiviteter särskilt anpassade till coronatider.

 

Trygga möten

Alla våra ledare genomgår Scouternas utbildning Trygga möten som syftar till att alla barn skall känna sig trygga och sedda.

Länk för ledare

 

Följ oss på Facebook  

Kom och gör din goda gärning tillsammans med oss! 

Sidan senast uppdaterad 2020-10-01

Bli medlem ►